Dịch vụ đào tạo

Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc Gia hàng năm tổ chức các đợt thực tập để đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, thuế,… của các trường đại học hàng đầu Việt Nam về chuyên ngành Kế – Kiểm, Thuế,… như Học viện Tài Chính, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Thương mại,… Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên đi học các khoá khoá bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao kiến thức về chuyên môn và các chuyên ngành khác có liên quan qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán. NAV đã trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức trong lĩnh vực tuyển dụng nhân viên chuyên ngành tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn được khách hàng đánh giá cao về mặt chất lượng cán bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *