Triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

 

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/CĐ-TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

CÔNG ĐIỆN

Về triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

  • Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Các Vụ, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *