Ông Nguyễn Minh Đức

Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty

Học vấn, chứng chỉ nghề:

 • Cử nhân Kiểm toán – Đại học Thương mại.
 • Thạc sỹ quản lý xây dựng – Đại học Giao thông vận tải.
 • Kiểm toán viên Quốc gia.
 • Thẩm định viên Quốc gia.
 • Chứng chỉ kế toán công chứng Anh.
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ Thuế.

Nguyễn Thị Minh Huệ

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Học vấn, chứng chỉ nghề:

 • Cử nhân sư phạm Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Cử nhân kế toán tổng hợp – Đại học kinh tế quốc dân
 • Chứng chỉ kế toán trưởng và Quản lý hành chính.

Ông Hoàng Đình Quỹ

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Học vấn, chứng chỉ:

 • Cử nhân luật kinh doanh – Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Thạc sỹ Luật kinh tế Đại học Inha, Hàn Quốc.
 • Tiến sỹ Luật kinh tế Đại học Inha Hàn Quốc.
 • Thạc sĩ Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính.
 • Đã hoàn thành chương trình đào tạo luật sư tại Học Viện Tư Pháp – Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Tường

Trưởng Văn phòng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh

Học vấn, chứng chỉ nghề:

 • Cử nhân Kiểm toán – Khoa kế toán – Kiểm toán Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Kiểm toán viên Quốc Gia

Ông Vương Tiến Dũng

Trưởng Văn phòng đại diện Tỉnh Bắc Giang

Học vấn, chứng chỉ nghề:

 • Cử nhân Kiểm toán – Viện Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế
 • Kiểm toán viên Quốc gia.