Dịch vụ Tư vấn Thuế

Năng lực của chúng tôi

Quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Mặt tích cực là tạo ra môi trường kinh doanh năng động, nhưng cũng tạo ra thách thức là các giao dịch thương mại có chiều hướng diễn ra phức tạp hơn. Cơ quan thuế từ nhiều vùng lãnh thổ đã tích cực hợp tác nhằm phân bổ công bằng thu nhập chịu thuế từ các giao dịch xuyên biên giới.

Doanh nghiệp muốn xử lý thuế hiệu quả, nhưng việc tuân thủ và áp dụng trong thực tiễn là điều không hề đơn giản. Thông thường các chiến lược về thuế của doanh nghiệp thiếu tính thực tế, đôi khi bất khả thi so với bối cảnh kinh doanh hiện tại.

NAV chọn cách tiếp cận dựa trên sự cân bằng và toàn diện. Chúng tôi xem xét trên bức tranh tổng thể doanh nghiệp, không chỉ riêng kết quả sau cùng. Các chuyên gia tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp nhìn ra cách xử lý thuế toàn diện nhất, để tối ưu chi phí và đạt được mục tiêu phát triển. Dựa trên nhiều khía cạnh về doanh nghiệp của khách hàng, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên và lưu ý những cơ hội trong tương lai. 

Các chuyên gia thuế giàu kinh nghiệm của chúng tôi đưa ra những lời khuyên thực tế, tập trung vào yếu tố thương mại cũng như cam kết đóng góp cho xã hội. Kết hợp những điều trên cùng với phương châm hành động đặt đạo đức nghề nghiệp và uy tín khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Xin ưu đãi thuế
 • Xây dựng cấu trúc thuế hiệu quả
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho các nhân trực phải tiếp kê khai
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Lập kế hoạch dài hạn về thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *