Giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024 – Công điện hoả tốc

!!! CÔNG ĐIỆN HOẢ TỐC !!!
Về triển khai nghị định số 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội
Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, trong đó có nội dung giảm thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Ngày 28/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội. Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 đối với các nhóm hàng hoá dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ.
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định số 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *