Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Để thực hiện tốt các qui định hiện hành của Chính phủ, các qui định về quản lý đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và giúp các Bộ, Ngành, địa phương có cơ sở tin cậy để xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; trong những năm qua, NAV là đơn vị đã cung cấp nhiều dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho nhiều Bộ, Ngành, các Tập đoàn, các Tổng Công ty và các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi cả nước.

Chúng tôi có thể tự hào về thời gian vừa qua đã kiểm toán hoàn thành nhiều dự án đầu tư XDCB hoàn thành có giá trị lớn và đã được nhiều cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, ngành), cơ quan chủ quản và các doanh nghiệp tín nhiệm và đánh giá chất lượng cao.

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì? Cách kiểm tra dự toán xây dựng? Hãy cùng Kiểm toán Quốc Gia tìm hiểu qua bài viết sau.

I. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì ? Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay kiểm toán xây dựng cơ bản là công việc của công ty kiểm toán, các kiểm toán viên thu thập thông tin về dự án, công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án từ đó đưa ra ý kiến một cách độc lập.
Chức năng chính của kiểm toán viên xây dựng là cung cấp một hệ thống và độc lập kiểm tra dữ liệu, hồ sơ, hoạt động và hiệu suất của một dự án xây dựng cho một mục đích đã nêu.

Mục đích của Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì.

Các Đơn vị chủ đầu tư có nhu cầu tìm hiểu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì và sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với mục đích làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án và nó là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.  Dựa vào ý kiến của công ty kiểm toán đưa ra, xét trên các khía cạnh trọng yếu, xem rằng trong quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực, hợp lý với tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo.
Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đem lại:

 • Xem xét các hợp đồng xây dựng để giảm thiểu rủi ro và quản lý;
 • Tuân thủ theo đúng thiết kế hoặc hợp đồng xây dựng;
 • Tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán, chi phí đầu tư, trang thiết bị,…;
 • Độ chính xác của các tính toán cho giá trị, bảo hiểm, gánh nặng lao động, chi phí, v.v.

 Phương pháp tiếp cận

Theo chúng tôi, việc hiểu được các hoạt động đầu tư của công trình XDCB cũng như các vấn đề khác ảnh hưởng tới hoạt động của từng công trình là chìa khoá để tiến hành các cuộc kiểm toán một cách hữu hiệu và có kết quả cao nhất.

Khi bắt đầu cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ thảo luận với Quý đơn vị/Chủ đầu tư/BQL dự án để xác định và thống nhất những vấn đề được coi là đặc biệt quan trọng. Chúng tôi rất chú trọng công việc trên vì điều đó giúp chúng tôi đưa ra được ý kiến nhận xét đúng đắn về các báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành.

Cuộc kiểm toán sẽ được tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam, các chuẩn mực Kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt nam, các văn bản đã ký kết và các tài liệu bổ sung hoặc điều chỉnh đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt, các văn bản quy định riêng cho công trình đầu tư do cấp có thẩm quyền ban hành và các quy định hiện hành của Chính phủ Việt nam và các Bộ, Ban ngành có liên quan.

Công tác kiểm toán của chúng tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn sẽ được xác định trong quá trình kiểm toán cùng với các bộ phận phụ trách đầu tư XDCB. Việc đánh giá đúng những yếu tố rủi ro của mỗi phần trong công trình đầu tư XDCB hoàn thành và của các quá trình thanh toán có liên quan cũng như việc áp dụng chế độ kiểm soát nội bộ thích hợp sẽ làm giảm bớt những rủi ro này và sẽ được nêu ra trong bản thiết kế kế hoạch kiểm toán.

Kiểm toán sẽ thực hiện bao gồm các bước kiểm tra và các thủ tục kiểm toán mà chúng tôi thấy cần thiết trong từng trường hợp để thu thập đầy đủ các bằng chứng về các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành.

 II. Lợi ích của kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mang lại cho khách hàng:

Từ những khái niệm và mục đích của việc sử dụng dịch vụ, vậy những lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì ? chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé

 • Giảm thiểu chi phí cho chủ sở hữu dự án.
 • Nắm bắt các hóa đơn và thu hồi các hóa đơn thừa hoặc thiếu.
 • Phát hiện ra các sai sót, hành vi gian lận.
 • Tăng độ chính xác và tính hiệu quả cho các dự án trong tương lai.

Hoạt động Dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cơ bản của Kiểm toán Quốc Gia góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm thời gian cho chủ đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi còn góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.
Kiểm toán Quốc Gia là một trong số các công ty kiểm toán cung cấp loại hình dịch vụ này, Kiểm toán Quốc Gia có thể tự hào rằng chúng tôi thuộc trong nhóm có số lượng khách hàng nhiều nhất. Chúng tôi có một đội ngũ các kỹ sư xây dựng dày dặn kinh nghiệm.
Do có nhiều kinh nghiệm nên chúng tôi có thể thực hiện việc này với giá phí rất cạnh tranh. Với hơn 500 khách hàng và 2000 dự án được kiểm toán, với lợi thế có các chi nhánh và văn phòng đại diện, chúng tôi kiểm toán rất nhiều dự án. Việc kiểm toán này là không bắt buộc đối với các dự án không có yếu tố vốn nhà nước. Tuy nhiên nếu các chủ đầu tư cần một bên độc lập xác minh số liệu quyết toán, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm tra và phê duyệt chi phí đầu tư.
 • Đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.
 • Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
 • Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có).
 • Xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán và các cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Trình bày báo cáo quyết toán vốn đầu tư một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.
 • Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.
 • Đưa ra ý kiến độc lập, nhận xét, đánh giá và kiến nghị về báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành và các vấn đề khác

III. Cách Kiểm tra dự toán xây dựng.

Cách kiểm tra dự toán xây dựng được thực hiện trên cơ sở bắt buộc. Chỉ có các tổ chức thuộc chuyên ngành có giấy phép phù hợp mới được phép thực hiện Cách Kiểm tra dự toán xây dựng. Việc kiểm tra các ước tính được thiết kế để xác định các vấn đề gian lận có thể có của tổ chức thiết kế ở giai đoạn thiết kế. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất giữa nhà thầu và khách hàng.
Nội dung Kiểm tra dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình bao gồm:

 • Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng;
 • Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng;
 • Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán;
 • Xác định giá trị dự toán sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng hoặc giảm của các khoản mục chi phí. Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

Trên đây là những thông tin cơ bản để trả lời cho câu hỏi kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì ? để biết thêm thông tin và dịch vụ khác của công ty chúng tôi xin vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 0357070777

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *