Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác.

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ

 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

Các dịch vụ Kiểm toán của chúng tôi:

 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Kiểm toán hoạt động;
 • Kiểm toán tuân thủ;
 • Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính;
 • Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước;
 • Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt;

Vì sao lại lựa chọn chúng tôi

 •  Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 •  Hơn 08 năm Kinh nghiệm kiểm toán;
 •  Phục vụ hơn 500 khách hàng lớn nhỏ;
 •  Với hơn 50 nhân viên chuyên nghiệp;
 •  Tư vấn nhanh, xử lý chính xác, nhanh chóng;
 •  Nhiều dịch vụ hỗ trợ khác đi kèm;
 •  Đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm;
 •  Được hỗ trợ của các chuyên gia đầu nghành;
 •  Tác phong cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp;
 •  Chi phí dịch vụ hợp lý;

Giải pháp của chúng tôi

Giải pháp dịch vụ  cung cấp nền tảng để lập kế hoạch cho các vấn đề trọng yếu. Giải pháp dịch vụ này bao gồm những vấn đề kinh doanh chung cũng như những vấn đề riêng của từng loại hình doanh nghiệp, tập trung vào các công ty đang phát triển.

Những vấn đề của khách hàng sẽ được phân chia thành bốn loại: chiến lược, tài chính, báo cáo và giao dịch. Những vấn đề này của khách hàng sẽ được đối chiếu tương ứng đến những giải pháp cụ thể.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, các gói tư vấn giải pháp bảo đảm cho khách hàng theo yêu cầu. Bằng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên yếu tố rủi ro, chúng tôi cam đoan tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc đến báo cáo tài chính của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *